Iskolánk 2015. augusztus 31-én délután 17 órakor tartotta tanévnyitó ünnepségét.

A 2015-16. tanévet 189 tanuló kezdte meg iskolánkban. Továbbra is elmondhatjuk, hogy nevelőtestületünk szakmailag jól felkészülten várja a következő tanévet, a szakos ellátottságunk  100%-os. Ünnepségünket megtisztelte Blazovicsné Varga Marianna Igazgató Asszony, a Győri Tankerület igazgatója, Horváth Gábor Polgármester Úr és Bognárné Koteczki Ibolya Óvodavezető Asszony.

 

A kis elsősöket a hagyományokhoz híven a 8. osztályosok vezették be az ünnepségre.

Az ünnepségen Holubecz Milán szavalata jelezte a tanév kezdetét. Németh László intézményvezető tanévnyitó beszédében ismertette a tanév kiemelt céljait, köszöntötte az első osztályos tanulókat, szüleiket, valamint az intézmény összes dolgozóját és tanulóját. Iskolánk továbbra is kiáll a hagyományos értékek mellett és vallja, hogy az oktatás-nevelés szoros egységet képez. Megemlékeztünk Kokas László tanár bácsiról, aki a nyár folyamán elhunyt.

Az  első osztályos tanulókat jelképes ajándékkal köszöntöttük –radír, ceruza, irattartó, emléklap-, melyet Blazovicsné Varga Marianna Igazgató Asszonytól az ünnepélyen személyesen vettek át.

Igazgató Asszony ünnepi beszédében kiemelte, hogy a szülők jól döntöttek, amikor a győrzámolyi iskolába íratták gyermekeiket, hiszen az intézmény jó eredményeket tud felmutatmi több évre visszamenőleg, mind a szakmai, mind a tárgyi feltételek biztosítottak a sikeres oktató-nevelő munkához.

Az ünnepség végén átadásra került az iskola udvarán felállított játszótér, mely a Győrzámoly Község Önkormányzata, a képviselők által felajánlott tiszteletdíjakból, a Mosolyország Színkör, valamint az iskola diákönkormányzatának támogatásával készült el a tanévkezdésre.

 

         

 

Az ünnepség végén Gyarmathy Ákos 8. osztályos tanuló vidám szavazalata (Balogh József: Kedves Vakáció barátom!) világított rá, hogy tényleg véget ért a a vakáció.

A 2015-16. tanév első osztályosai:

 1. Bíró Szilvia
 2. Bóta Réka
 3. Czvitkó Dominik
 4. Éliás Martin Gábor
 5. Gollovitzer Kitti Angéla
 6. Holubecz Milán
 7. Horváth László Botond
 8. Hupka Zoltán
 9. Huszár Luca Gabriella
 10. Huszár Maja Tímea
 11. Kiss Eszter
 12. Márkus Róbert
 13. Németh Hanna
 14. Bacskai Adrienn
 15. Pálóczi-Varga Lívia
 16. Rácz Lilla
 17. Rohovoy Daniyil
 18. Ruff Martin
 19. Skerlanitz Johanna Ann
 20. Szeitz Gábor
 21. Sömenek Rebeka

Tanítók: Pusztainé Varga Andrea (of.) és Jagudits Éva

Az ünnepélyen készült képek megtekinthetők a galériában.

Németh László, intézményvezető