Iskolánk dolgozói a 2023-24. tanévben

  Név Beosztás/tantárgyak Végzettségek
1.  Németh László igazgató, tanár digitális kultúra 5-8.o. számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga
2. Szabó László igazgató-helyettes, fizika 7-8. oszt., rendszergazdai feladatok matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus
3. Ádám Borbála tanár, 8. oszt. of., magyar 6-8. oszt. német nyelv 5-8. oszt okleveles magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár
4. Andorka Andrásné tanár, matematika 7-8. oszt. matematika-rajz szakos tanár
5. Balogh Katalin logopédus gyógypedagógus logopédia szakirányon
6. Bognár Imola tanító, ének-zene, etika, vizuális kultúra, napközi 1. b tanító, magyar műveltségterület
7. Bohuniczkyné Pethő Melinda tanár, 7.b  of., testnevelés 5-8. oszt., gyógytestnevelés testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár
8. Erdélyi-Horváth Mónika tanító, vizuális kultúra 2-8. o., napközis nevelő 1.b tanító, vizuális kultúra műveltségterület 
9. Foki Bianka tanító,  vizuális kultúra, etika, napközi 1.a tanító, magyar műveltségterület 
10. Hárs-Lamberti Vanessza Rebeka gyógypedagógus utolsó éves hallgató gyógypedagógia
11. Hugyeczné Sándor Anna tanár, 5.a of., természetismeret-biológia, etika,  biológia-környezetvédelem szakos tanár, 
12. Jakusné Györgyné napközis nevelő 4.b oszt. tanító
13. Kababik-Horváth Krisztina tanító, 1.b  of., vizuális kultúra 6.o.-7.o tanító, rajz műveltségterület
14. Kurucz Szilvia tanító, digitális kultúra 3-4.o., napközis nevelő 3.a tanító
15. Liszkai Éva tanár, 5.b of., angol 1-8. oszt. angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium
16. Magyarné Varga Gabriella tanító, 2.b of., alsó tagozat munkaközösség-vezető tanító, népművelés szakkollégium
17. Máté Zsófia óraadó tanár technika 5-7. oszt. háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros 
18. Nagy Ildikó óraadó tanár (kémia 7-8. oszt) kémia szakos tanár
19. Nagyné Balogh Alexa Diána tanító, 4.a of., magyar ny-i 5.a tanító magyar műveltségterülettel
20. Nagyné Gönczör Mónika tanár, 6.b of.,történelem és állampolg. 5-8. oszt., magyar 7.b, hon-és népismeret okleveles magyar-történelem szakos tanár, tanító ember és társadalom műveltségi területen 
21. Némethné Csete Mónika tanító, 2.a of., német nyelv 1-2. oszt.,  tanító, német műveltségterület
22. Pércsy Gábor óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.) földrajz szakos tanár
23. Pótha Blanka Flóra tanító, 3.b of., angol 1-6.o.  tanító angol műveltségi terület
24. Ravasz Róbert tanító, 3.a of.  általános iskolai tanító természettudomány műveltségterület 
25. Sipos Tamásné óraadó tanár (ének-zene 5-8.o.) ének-történelem szakos  szakos tanár
26. Szombath Éva tanító,testnevelés 3.b, napközis nevelő 2.a tanító, technika szakkollégium
27. Tóbiás Tamás tanító, 1.a of., testnevelés 4.b  tanító, testnevelés műveltségterület
28. Tóbiásné Novák Magdolna  tanár, 6.a of., matematika 5-6.o., digitális kultúra 4.b tanító, matematika-informatika-testnevelés műveltségterület, közoktatásvezető szakvizsga
29. Tokai Szabina tanító tanító, testnevelés műveltségterület
30. Tóthné Dublecz Réka gyógypedagógus, magyar és dráma és színház 5.b tanító magyar műveltségterület, gyógypedagógus 
31. Vargáné Szabó Györgyi tanító, 4.b of.,  tanító, közművelődés szakkollégium
32. Zabó Attila tanár, 7.a of., testnevelés 4-7.o., diákönkormányzatot segítő pedagógus tanító, matematika és testnevelés műveltségterület
33. Gutay Katalin pedagógiai asszisztens pedagógiai asszisztens
34. Tóth-Kovács Regina pedagógiai asszisztens pedagógiai- és családsegítő munkatárs
35. Vass Ibolya gyógygpedagógiai asszisztens gyógygpedagógiai asszisztens
36. Ballagi Katalin református hitoktató   
37. Karácsonyné Mayer Éva katolikus hitoktató  
38. Koch Szilvia evangélikus hitoktató  
39. Korolovics Petra szociális segítő  
40. Kissné Fuferenda Mónika Mónika iskolatitkár óvodapedagógus, pénügyi-és számviteli ügyintéző
41. Horváth Ottóné takarító  
42. Nagy Gizella takarító  
43. Siska Szilveszterné takarító  

Iskolánk dolgozói a 2022-23. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 100%-ban megfelel.

Név Beosztás/tantárgyak Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
digitális kultúra, informatika 5-8. oszt, matematika 5.o.

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Szombath Éva

tanító,2.b oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító,2.a oszt. of., digitális kultúra 3.o.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus (szakvizsga)

5. Nagyné Balogh Alexa tanító, 3.a of., magyar ny-i 6. oszt. tanító magyar műveltségterülettel
6. Magyarné Varga Gabriella tanító, 1. b. oszt. of., alsó tagozat munkaközösség-vezető tanító, népművelés szakkollégium
7. Hirkóné Havasréti Anett tanító, 4.b of. angol nyelv 1-4. osztály tanító, angol műveltségterület
8. Kababik-Horváth Krisztina tanító, 4.a of., vizuális kultúra 6.o.-7.o tanító, rajz műveltségterület

9.Némethné Csete Mónika

tanító, 1.a oszt. of. német nyelv 1-4. oszt..,

tanító, német műveltségterület

10. Vargáné Szabó Györgyi tanító, 3.b of. tanító, közművelődés szakkollégium

11. Zabó Attila

tanító 6.a of., testnevelés 3-6.o., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, testnevelés műveltségterület

12.. Ádám Borbála tanár, 7. oszt. of., magyar 5. és 7. oszt, német nyelv 5-8. oszt okleveles magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár
13. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, 8. oszt. of., természetismeret-biológia, etika,

biológia-környezetvédelem szakos tanár,

14. Andorka Andrásné

tanár, 5.a. oszt. of., matematika-rajz 5-8.o. felső tagozat munkaközösség-vezető

matematika-rajz szakos tanár

15. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 6. b. oszt. of., testnevelés 5-8. oszt., gyógytestnevelés

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

16. Liszkai Éva

tanár, angol 5-8. oszt., tanukószoba

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

17. Nagyné Gönczör Mónika tanár, 5.b oszt. fo.történelem 5-8. oszt., magyar 5. és 8.. oszt. okleveles magyar-történelem szakos tanár, tanító ember és társadalom műveltségi területen
18. Tóthné Dublecz Réka gyógypedagógus

tanító magyar műveltségterület, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon)

19.Foki Bianka tanító,  vizuális kultúra, etika, napközis nevelő 2.b . oszt., általános iskolai tanító magyar műveltségterület
20.Horváth Mónika tanító, testnevelés 4.o, vizuális kultúra 1.-3.-6.o, napközis nevelő 1.b általános iskolai tanító vizuális kultúra műveltségterület
21. Ravasz Róbert napközis nevelő 3.a általános iskolai tanító természettudomány műveltségterület

22. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő 2.b, technika, ének, vizuális kultúra 5.o.

tanító, rajz szakkollégium

23.. Siska Károly

 testnevelés 3.b osztály, napközis feladatok 3.o

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

24. Jakusné Györgyné napközis nevelő 3.b oszt. tanító

25.. Máté Zsófia

óraadó tanár technika 5-7. oszt.

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros

26. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

27. Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

28. Sipos Tamásné

óraadó tanár (ének-zene 5-8.o.)

ének-történelem szakos  szakos tanár

29. Balogh Katalin

logopédus

gyógypedagógus logopédia szakirányon

30..Vass Ibolya gyógygpedagógiai asszisztens (NOKS) gyógygpedagógiai asszisztens (emelt szint)

31.. Kissné Fuferenda Mónika Mónika

iskolatitkár

 óvodapedagógus, pénügyi-és számviteli ügyintéző

32. Nagy Gizella

takarító

 

33. Siska Szilveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2021-22. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 100%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Szombath Éva

tanító,1.b oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító,1.a oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus (szakvizsga)

5. Nagyné Balogh Alexa tanító, 2.a of., magyar ny-i 5. oszt. tanító magyar műveltségterülettel
6. Magyarné Varga Gabriella tanító, 2. b. oszt. of., alsó tagozat munkaközösség-vezető tanító, népművelés szakkollégium
7. Hirkóné Havasréti Anett tanító, 3.b of. angol nyelv 3-4. osztály tanító, angol műveltségterület
8. Kababik-Horváth Krisztina tanító, 3.a of., ének zene 1-4. osztály, vizuális kultúra 6.o. tanító, rajz műveltségterület

9.Némethné Csete Mónika

tanító, 4.b oszt. of. német nyelv 3-4. oszt.., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

10. Vargáné Szabó Györgyi tanító, 4.a of. tanító, közművelődés szakkollégium

11. Zabó Attila

tanító 5.a of., testnevelés 3-5.o. testnevelés

tanító, testnevelés műveltségterület

12.. Ádám Borbála tanár, 6. oszt. of., magyar 6. és 8. oszt, német nyelv 5-8. oszt okleveles magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár
13. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, 7. oszt. of., természetismeret-biológia, etika,

biológia-környezetvédelem szakos tanár,

14. Andorka Andrásné

tanár, 8. oszt. of., matematika-rajz 5-8.o. felső tagozat munkaközösség-vezető

matematika-rajz szakos tanár

15. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 5. b. oszt. of., testnevelés 5-8. oszt

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

16. Liszkai Éva

tanár, angol 5-8. oszt., tanukószoba-vezető

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

17. Nagyné Gönczör Mónika tanár, történelem 5-8. oszt., magyar 5-7. oszt. okleveles magyar-történelem szakos tanár
18. Tóthné Dublecz Réka gyógypedagógus

tanító magyar műveltségterület, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon)

19.Schmerlné Juhász Ágnes tanító, angol 1-2. o., napközis nevelő 2.a. oszt., általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltség terület,gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

20.. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,rajz 5.o.

tanító, rajz szakkollégium

21.. Siska Károly

 testnevelés 2-3. osztály, napközis feladatok 3.o

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

22. Jakusné Györgyné napközis nevelő 2.b oszt. tanító

23.. Máté Zsófia

óraadó tanár technika 5-7. oszt.

háztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros

24. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

25. Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

26. Albert-Tóth Tamás

óraadó tanár (ének-zene 5-8.o.)

ének szakos tanár

27. Nagy Cintia

logopédus

gyógypedagógus logopédia szakirányon

28..Vass Ibolya gyógygpedagógiai asszisztens (NOKS) gyógygpedagógiai asszisztens (emelt szint)

29.. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

30. Nagy Gizella

takarító

 

31. Siska Szilveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2020-21. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 100%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Szombath Éva

tanító,2.a oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító,2.b oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus (szakvizsga)

5. Nagyné Balogh Alexa tanító, 1.a of. tanító magyar műveltségterülettel
6. Magyarné Varga Gabriella tanító, 1. b. oszt. of., alsó tagozat munkaközösség-vezető tanító, népművelés szakkollégium
7. Hirkóné Havasréti Anett tanító, 4.a of. angol nyelv 1-4. osztály tanító, angol műveltségterület
8. Mészáros Brigitta tanító, 4.b of., ének zene 3-5. osztály, énekkar tanító, ének műveltségterület

9.Némethné Csete Mónika

tanító, 3.b. oszt. of. német nyelv 1-3. oszt.., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

10. Vargáné Szabó Györgyi tanító, 3.a of. tanító, közművelődés szakkollégium

11. Zabó Attila

tanár,tanító 5.a of., testnevelés 3-5.o. testnevelés

tanító, testnevelés műveltségterület

12.. Ádám Borbála tanár, 5.b of., magyar 5-7. oszt, német nyelv 4-8. oszt okleveles magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár
13. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, 6. oszt. of., természetismeret-biológia, etika

biológia-környezetvédelem szakos tanár

14. Andorka Andrásné

tanár, 7. oszt. of., matematika-rajz 5-8.o. felső tagozat munkaközösség-vezető

matematika-rajz szakos tanár

15. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 8. oszt. of., testnevelés 5-8. oszt

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

16. Liszkai Éva

tanár, angol 5-8. oszt., tanukószoba-vezető

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

17. Csóka Boglárka tanár, történelem 5-8. oszt., magyar 6. és 8. oszt. okleveles magyar-történelem szakos tanár
18. Tóthné Dublecz Réka gyógypedagógus, tanár. 5.o magyar

tanító magyar műveltségterület, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon)

19. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros (NOKS)

tanító, könyvtár szakkollégium

20.Kababik-Horváth Krisztina tanító,tanár, 5-6.o. rajz,  napközis nevelő 1.a. oszt., tanító, rajz műveltségterület

21.. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

22.. Siska Károly

 testnevelés 1. osztály, napközis feladatok 3.o

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

23. Jakusné Györgyné napközis nevelő 1.b oszt. tanító

24.. Máté Zsófia

óraadó tanár technika 5-7. oszt.

tháztartásökonómia-életvitel szakos tanár, informatikus könyvtáros

25.. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

26.. Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

27. Albert-Tóth Tamás

óraadó tanár (ének-zene 7-8.o.)

ének szakos tanár

28. Nagy Cintia

logopédus

gyógypedagógus logopédia szakirányon

29.Vass Ibolya gyógygpedagógiai asszisztens (NOKS) gyógygpedagógiai asszisztens (emelt szint)

30.. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

31. Hunyadiné Csallóközi Adrienn

takarító

 

32.. Siska Szilveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2019-20. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 100%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Szombath Éva

tanító,1.a oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító,1.b oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus (szakvizsga)

5. Nagyné Balogh Alexa tanító, 2.a of. tanító magyar műveltségterülettel
6. Magyarné Varga Gabriella tanító, 2. b. oszt. of., alsó tagozat munkaközösség-vezető tanító, népművelés szakkollégium
7. Hirkóné Havasréti Anett tanító, 3.a of. angol nyelv 1-4. osztály tanító, angol műveltségterület
8. Mészáros Brigitta tanító, 3.b of., ének zene 3-6. osztály, énekkar tanító, ének műveltségterület

9.Némethné Csete Mónika

tanító, 4.a. oszt. of. német nyelv 1-3. oszt.., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

10. Vargáné Szabó Györgyi tanító, 4.b of. tanító, közművelődés szakkollégium
11.. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, 5. oszt. of., természetismeret-biológia, etika tanulószoba-vezető

biológia-környezetvédelem szakos tanár

12. Andorka Andrásné

tanár, 6. oszt. of., matematika-rajz 5-8.o.

matematika-rajz szakos tanár

13. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 7. oszt. of., testnevelés 5-8. oszt

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

14. Pulai Nikoletta

tanár, 8.. oszt. of., magyar-történelem 8. oszt

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus (szakvizsga)

15. Liszkai Éva

tanár (angol 5-8. oszt.)

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

16. Ádám Borbála tanár, magyar 5-6. oszt, német nyelv 4-8. oszt okleveles magyar nyelv és irodalom és német nyelv és irodalom szakos tanár
17. Csóka Boglárka tanár, történelem 5-7. oszt., magyar 7. oszt. okleveles magyar-történelem szakos tanár
18. Tóthné Dublecz Réka gyógypedagógus

tanító, gyógypedagógus

19. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros

tanító, könyvtár szakkollégium

20.Kababik-Horváth Krisztina tanító, napközis nevelő 3. oszt. tanító, rajz műveltségterület

21.. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

22.. Siska Károly

 testnevelés 2-3-4. osztály, napközis feladatok

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

23. Jakusné Györgyné napközis nevelő 2. oszt. tanító

24.. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár technika 5-7. oszt.

technika szakos tanár

25.. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

26.. Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

27. Albert-Tóth Tamás

óraadó tanár (ének-zene 7-8.o.)

ének szakos tanár

28. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

29.Vass Ibolya gyógygpedagógiai asszisztens gyógygpedagógiai asszisztens (emelt szint)

30.. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

31.. Csallóközi Istvánné

takarító

 

32.. Siska Szilveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2018-19. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 100%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító, 1. oszt. of., alsó tagozat munkaközösség-vezető

tanító, népművelés szakkollégium

4. Szombath Éva

tanító,2.a oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

5. Pusztainé Varga Andrea

tanító,2.b oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus (szakvizsga)

6.Némethné Csete Mónika

tanító, 3. oszt. of. német nyelv 1-4. oszt.., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

7. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros, 4. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

8. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, 7. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus (szakvizsga)

9. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
8. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

10. Andorka Andrásné

tanár, 5. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

11. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 6. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

12. Liszkai Éva

tanár (angol 1-8. oszt.)

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

13. Nagyné Balogh Alexa magyar 5-6. osztály, tanító, napközis nevelő tanító magyar műveltségterülettel

14. Tóthné Dublecz Réka

gyógypedagógus

tanító, gyógypedagógus

15. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

16. Kántor Kata

GYES

tanító, magyar műveltségterület

17. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 2-3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

18. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár technika 5-7. oszt.

technika szakos tanár

19. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

20. Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

21.Sziágyiné Turai Tünde

német 5-8. oszt.

német szakos tanár

22. Albert-Tóth Tamás

óraadó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

23. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

24. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

25. Csallóközi Istvánné

takarító

 

26. Siska Szliveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2017-18. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 98%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító, 2. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Szombath Éva

tanító,1.a oszt. of.

tanító, technika szakkollégium

5. Pusztainé Varga Andrea

tanító,1.b oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus

6.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 4. oszt. of.,

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

7. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros, 3. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

8. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, 6. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

9. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
7. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

10. Andorka Andrásné

tanár, 8. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

11. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 5. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

12. Liszkai Éva

tanár (angol 1-8. oszt.)

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

13. Nagyné Balogh Alexa magyar 5. osztály, tanító, napközis nevelő tanító magyar műveltségterülettel

14. Némethné Csete Mónika

tanító, német nyelv 5-6. oszt.., diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

15. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

16. Kántor Kata

GYES

tanító, magyar műveltségterület

17. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 1-3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

18. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár (magyar 8. oszt.), technika 5-8. oszt.

magyar nyelv és irodalom-technika szakos tanár

19. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

20. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

21. Saller Edina

óraadó tanár (német 7-8. oszt.)

német-történelem szakos tanár

22. Konczné Munkácsi Anikó

óradó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

23. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

24. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

25. Csallóközi Istvánné

takarító

 

26. Siska Szliveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2016-17. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 98%-ban megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító, 1. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító,2.oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus

5.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 4. oszt. of.

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

6. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros, 3. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, 5. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

8. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
6. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

9. Andorka Andrásné

tanár, 7. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

10. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 8. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

11. Liszkai Éva

tanár (angol 1-8. oszt.)

angol szakos tanár, tanító, testnevelés szakkollégium

12. Némethné Csete Mónika

tanító, diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

13. Pödör Beáta

tanító,napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

14. Kántor Kata

tanító,napközis nevelő

tanító, magyar műveltségterület

15. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

16. Szombath Éva napközis nevelő, testnevelés-technika 2. oszt. tanító, technika szakkoll.

17. Keveháziné Sulyok Edina

óraadó tanár (magyar56. oszt.)

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

18. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

19. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

20. Saller Edina

óraadó tanár (német 7-8. oszt.)

német-történelem szakos tanár

21. Sipos Tamásné

óradó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

22. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

23. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

24. Csallóközi Istvánné

takarító

 

25. Siska Szilveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2015-16. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk 95%-os mértékben megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

intézményvezető,
informatika 5-8. oszt.,

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

intézményvezető-helyettes, fizika 7-8. oszt., informatika 4. oszt., rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító, 2. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító, 1.oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus

5.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 4. oszt. of.

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

6. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros, 3. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, 8. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

8. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
5. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

9. Andorka Andrásné

tanár, 6. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

10. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 7. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

11. Liszkai Éva

tanár (angol 1-8. oszt.)

tanító, testnevelés szakkollégium, angol szakos tanár

12. Némethné Csete Mónika

tanító, diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

13. Pödör Beáta

napközis nevelő,

tanító, rajz szakkollégium

14. Jagudits Éva

napközis nevelő

tanító, német műveltségterület

15. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

16. Keveháziné Sulyok Edina

óraadó tanár (magyar56. oszt.)

magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár

17. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz 7-8. oszt.)

földrajz szakos tanár

18. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia 7-8. oszt)

kémia szakos tanár

19. Saller Edina

óraadó tanár (német 7-8. oszt.)

német-történelem szakos tanár

21. Sipos Tamásné

óradó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

22. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

23. Horváth Mónika

iskolatitkár

 idegen nyelvi titkár

24. Csallóközi Istvánné

takarító

 

25. Siska Sziveszterné

takarító  

Iskolánk dolgozói a 2014-15. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk teljes mértékben megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

igazgató

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

igazgatóhelyettes, rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító
1. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító
2.oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus

5.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 3. oszt. of.

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

6. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros,
4. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, 7. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

8. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
8. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

9. Andorka Andrásné

tanár, 5. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

10. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 6. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

11. Liszkai Éva

tanár

tanító, testnevelés szakkollégium, angol szakos tanár

12. Némethné Csete Mónika

tanító, diákönkormányzatot segítő pedagógus

tanító, német műveltségterület

13. Pödör Beáta

napközis nevelő

tanító, rajz szakkollégium

14. Jagudits Éva

napközis nevelő

tanító, német műveltségterület

15. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

16. Kokas László   (2015)

tanár tanító, technika,fizika, média szakos tanár

17. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár (magyar)

tanító, magyar nyelv és irodalom-háztartástan szakos tanár

18. Pércsy Gábor

óraadó tanár (földrajz)

földrajz szakos tanár

19. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia)

kémia szakos tanár

20. Saller Edina

óraadó tanár (német)

német-történelem szakos tanár

21. Sipos Tamásné

óradó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

22. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

23. Horváth Mónika

iskolatitkár

 

24. Csallóközi Istvánné

takarító

 

 

Iskolánk dolgozói a 2013-14. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk teljes mértékben megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

igazgató

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

igazgatóhelyettes, rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító
2. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító
1.oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium

5.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 4. oszt. of.

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

6. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros,
3. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus
6. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

8. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
7. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

9. Andorka Andrásné

tanár, 8. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

10. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 5. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

11. Liszkai Éva

tanár

tanító, testnevelés szakkollégium, angol szakos tanár

12. Némethné Csete Mónika

tanító

tanító, német műveltségterület

13. Pödör Beáta

napközis nevelő

tanító, rajz szakkollégium

14. Jagudits Éva

napközis nevelő

tanító, német műveltségterület

15. Siska Károly

napközis nevelő, testnevelés 3-4. osztály

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

16. Kokas László

tanár tanító, technika, média szakos tanár

17. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár (magyar)

tanító, magyar nyelv és irodalom-háztartástan szakos tanár

18. Nisócziné Molnár Krisztina

óraadó tanár (földrajz)

földrajz-rajz szakos tanár

19. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia)

kémia szakos tanár

20. Szármes Eszter

óraadó tanár (német)

német-testnevelés szakos tanár

21. Papp Zoltán

óradó tanár (ének, énekkar)

ének szakos tanár

22. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

23. Vadászné Dubi Irén

iskolatitkár

 

24. Csallóközi Istvánné

takarító

 

 

Iskolánk dolgozói a 2012-13. tanévben

A nemzeti köznevelési törvény szakképesítési előírásainak intézményünk teljes mértékben megfelel.

Név Beosztás Végzettségek

1. Németh László

igazgató

számítástechnika szakos tanár, tanító, könyvtár szakkoll., matematika műveltségterület, oktatásinformatikus, közoktatásvezető szakvizsga

2. Szabó László

igazgatóhelyettes, rendszergazdai feladatok

matematika-fizika szakos tanár, oktatásinformatikus

3. Magyarné Varga Gabriella

tanító
1. oszt. of.

tanító, népművelés szakkollégium

4. Pusztainé Varga Andrea

tanító
2. oszt. of.

tanító, rajz szakkollégium

5.Tóthné Major Éva

tanító, gyógypedagógus, alsós munkaközösség-vezető, 3. oszt. of.

tanító, gyógypedagógia szakos tanár, közoktatásvezető szakvizsga

6. Keszeiné Kovács Gyöngyi

tanító, könyvtáros,
4. oszt. of.

tanító, könyvtár szakkollégium

7. Pulai Nikoletta

tanár, felsős munkaközösség-vezető
5. oszt. of.

magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

8. Hugyeczné Sándor Anna

tanár, tanulószoba-vezető
6. oszt. of.

biológia-környezetvédelem szakos tanár

9. Andorka Andrásné

tanár, 7. oszt. of.

matematika-rajz szakos tanár

10. Bohuniczkyné Pethő Melinda

tanár, 8. oszt. of.

testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

11. Liszkai Éva

tanár

tanító, testnevelés szakkollégium, angol szakos tanár

12. Némethné Csete Mónika

tanító

tanító, német műveltségterület

13. Pödör Beáta

napközis nevelő

tanító, rajz szakkollégium

14. Jagudits Éva

napközis nevelő

tanító, német műveltségterület

15. Siska Károly

napközis nevelő

tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatásvezető szakvizsga

16. Bakonyiné Pálinger Anna

óraadó tanár (magyar és technika)

tanító, magyar nyelv és irodalom-háztartástan szakos tanár

17. Nisócziné Molnár Krisztina

óraadó tanár (földrajz)

földrajz-rajz szakos tanár

18. Borosné Nagy Ildikó

óraadó tanár (kémia)

kémia szakos tanár

19. Szármes Eszter

óraadó tanár (német)

német-testnevelés szakos tanár

20. Sipos Tamásné

óradó tanár (ének, énekkar)

ének-történelem szakos tanár

 21. Nyikes Jánosné

logopédus

gyógypedagógus-logopédus

22. Vadászné Dubi Irén

iskolatitkár

 

23. Csallóközi Istvánné

takarító