Iskolai könyvtárunk a 2011-12. tanév végén költözött új helyére, jelenleg 100 m2-en működik, kölcsönzőinek száma: átlag 150 fő, könyveinek száma: kb. 5.000 db. A tornacsarnok galériájában három funkcionálisan összetartozó helyiség áll rendelkezésünkre a könyvtár állományának szabadpolcokon való elhelyezésére. Az első és a második helyiségben helyeztük el a kézikönyveket és a kölcsönözhető állományt. A második helyiségben tanulói asztalok és székek állnak a tanulók rendelkezésére. Itt van lehetőség egyéni és csoportmunkára. A harmadik helyiségben pedig a TIOP-1.2.3-11/1-2012-0026 számú pályázatnak köszönhetően alakítottuk ki az e-olvasótermet.

 A könyvtár teljesen megfelel a 21. századi követelményeknek:

Az iskolai könyvtár infokommunikációs akadálymentesítése, e-olvasóterem, integrált könyvtári rendszer és online szolgáltatások kialakítása, valamint ennek érdekében megtörtént az  informatikai eszközök beszerzése.

  • A könyvárat a következő célokért fejlesztettük : az iskola tanulói számára XXI. századi könyvtári szolgáltatások biztosítása, az esélyegyenlőség és a kor kihívásainak történő megfelelés jegyében.
  • Rövid távú eredmények: Az integrált könyvtári rendszer bevezetése és az infrastrukturális ellátottság növelése érdekében számítógépek, szoftverek, nyomtató, a rendezvényekhez pedig projektor beszerzésre. Továbbá megvalósult a könyvtár és honlapjának infokommunikációs akadálymentesítése, az olvasói tér átalakítása, e-olvasóterem létrehozása, a sérült emberek könyvtárhasználatának megkönnyítése.
  • Hosszú távú eredmények: Új könyvtári olvasói gondolkodás kialakítása, a könyvtár távoli elérésének tudatosítása (katalógusban keresés, on-line hosszabbítás), az új könyvtári egyéb szolgáltatások (másolás, szkennelés, nyomtatás) lehetőségének elterjedése, internethasználat bővülése a művelődés és kultúra jegyében.

A könyvtár a következő linken érhető el: http://konyvtar.gyorzamolyiskola.hu/