A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. §-ában szabályozott országos kompetenciamérés a 2012/2013. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott napon  2013. május 29-én megtörtént. A fenti rendelet értelmében az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) a mérésekről fenntartói, intézményi és tanulói szintű elemzéseket készített.

Az itt bemutatott részletekből kiolvasható, hogy iskolánk hogyan teljesített a községi és az országos szintekhez viszonyítva.

Iskolánk eredménye a következőképpen alakult:

Szövegértés 6. osztály:

Matematika 6. osztály:

Szövegértés 8. osztály:

Matematika 8. osztály:

A részletes eredmények és elemzések a következő oldalról letölthetők: http://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030594

Németh László, igazgató