A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. §-ában szabályozott országos kompetenciamérés a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott napon - 2016. május 25-én - megtörtént. A fenti rendelet értelmében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a mérésekről fenntartói, intézményi és tanulói szintű elemzéseket készített.

Az említett jelentések megtalálhatók a szokásos https://www.kir.hu/okmfit/ oldalon.

1. Intézményi, fenntartói és telephelyi jelentések: A 6., a 8. és a 10. évfolyamos mérés teljes körű volt. A részt vevő intézmények eredményei alapján fenntartói, intézményi, telephelyi elemzések készültek. A központi jelentések mindenki számára hozzáférhetők, a jelentések megtekintéséhez nincs szükség felhasználónévre és jelszóra.

2. Tanulói jelentések: A 2016. évi országos mérés eredményeinek feldolgozását követően a mérésben részt vevő azon tanulók egyéni elemzését lehet megtekinteni, amely tanulók tesztfüzetének kijavítása és feldolgozása központilag történt. A tanulói elemzést a tanuló mérési azonosítójának ismeretében csak az arra jogosult (diák, szülők, iskola) tekintheti meg.

A 2015/2016. tanév 6., 8. és 10. évfolyamos mérési eredményeinek további feldolgozását az Országos kompetenciamérés FIT elemző szoftver (6., 8., 10. évfolyam) teszi lehetővé, amely ugyanerről a honlapról érhető el.

Az itt bemutatott részletekből kiolvasható, hogy iskolánk hogyan teljesített a községi és az országos szintekhez viszonyítva.

Iskolánk eredménye a következőképpen alakult:

Szövegértés 6. osztály:

 

 

Matematika 6. osztály:

 

Szövegértés 8. osztály:

 

Matematika 8. osztály:

 

A részletes eredmények és elemzések a következő oldalról letölthetők: http://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030594

Németh László, igazgató