A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. §-ában szabályozott országos kompetenciamérés a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdésében meghatározott napon  2014. május 28-án megtörtént. A fenti rendelet értelmében az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) a mérésekről fenntartói, intézményi és tanulói szintű elemzéseket készített, melyet 2015. 02. 27-én  honlapján elérhetővé tett.

Az itt bemutatott részletekből kiolvasható, hogy iskolánk hogyan teljesített a községi és az országos szintekhez viszonyítva.

Iskolánk eredménye a következőképpen alakult:

Szövegértés 6. osztály:

Matematika 6. osztály:

 

Szövegértés 8. osztály:

 

Matematika 8. osztály:

A részletes eredmények és elemzések a következő oldalról letölthetők: http://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030594

Németh László, igazgató