Madarak és Fák napja eredetéről érdemes tudni, hogy az 1800-as évek végétől szemlátomást pusztult erdő, mező. Az európai államok 1902. március 19-én egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Már ebben az évben Chernel István ornitológus szervezett madarak és fák napját.

Hivatalos bevezetésére Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse , illetve ezen a napon eper- vagy más gyümölcsfákat kellett ültetni, illetve öntözni.

Tovább..

Iskolánk tanulói idén is eredményesen szerepeltek a győrladaméri Körzeti matematikaversenyen. A feladatsort Khaut Zsolt matematika-informatika szakos tanár állította össze.

A feladatok igazodtak a tananyaghoz, de a sikeres megoldáshoz jó logikai képességgel kellett rendelkezni a versenyzőknek. Emellett sosrdöntő volt, hogy a feladatok megoldását lépésenként kellett levezetni, a gondolkodás menetét részletesen ki kellett dolgozni.

Tovább..

Iskolánk diákönkormányzata a 2012-13-as tanévben a hagyományápolást jelölte ki feladatául. Ennek a feladatnak a következő állomása a májusfaállítás volt.

A fiúk Feri bácsi és Karcsi bácsi vezetésével nyeregbe pattantak és az ártérre mentek a fáért.

Közben a lányok lelkesen készítették a fa díszeit. A XXI. századi lovagok biciklijüket használva táltos lónak, kemény munkával az iskolaudvarba szállították a fát, ahol már javában folyt a gödörásás.

Tovább...

Az iskola a Diákönkormányzat segítségével tavasszal is megszervezte a hagyományos papírgyűjtést.

Külön értékeltük az alsós és a felsős tanulókat, valamint az egy főre jutó papírmennyiség alapján állapítottuk meg a helyezéseket..

A papírgyűjtésről a képek megtekinthetők a galériában.Az eredmény a következőképpen alakult:

Tovább...

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2013-ban hatodik alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesztiválon 39 szakképesítésben a szakiskolás és a szakközépiskolás diákok országos szakmai versenyét, a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi (OSZTV) Versenyeket.

Tovább..

Szalay Brigitta, iskolánk negyedikes tanulója ismét nagyon szép eredményt ért el egy angol szavalóversenyen, hiszen első helyezett lett.
A versenyt Kunszigeten rendezték alsó tagozatos gyerekeknek. Különösen nagy öröm, hogy angol kéttannyelvű iskolák diákjait is sikerült maga mögé utasítania.
Szép volt, Brigi! Gratulálunk, és további sikeres versenyzést kívánunk!
Köszönjük Liszkai Éva tanár néninek az eredményes felkészítést!

Április 22-én, a Föld napja alkalmából idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Kisbajcson, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a körzeti természetismeret versenyt.

A verseny gondolkodtató feladatokból állt, keresztrejtvény, titkosírás, teszt szerepelt közöttük, matematikai és anyanyelvi kompetencia területet is érintették a kérdések.

Iskolánk három ötödikes, és két hatodikos tanulóval képviseltette magát. Mindnyájan nagyon szép eredményt értek el, oklevelet és könyvjutalmat kaptak...

Tovább...

Április 13-án szombaton a Nádorvárosi Iskolában rendezték meg a 18. megyei angol szavalóversenyt, ahol három kisdiák vett részt a mi iskolánkból. A versenyen több mint százan indultak a kilenc évesektől a tizennyolc évesekig bezárólag. Egy kötelező és egy szabadon választott verset vagy prózát kellett a gyerekeknek megtanulniuk és előadniuk angol nyelven.

Tovább..

2013. április 10-én iskolánk tanulói a Magyar Atlétikai Szövetség által megrendezett Kölyökatlétika versenyen vettek részt.

Iskolánkat Sághi Szabolcs, Holubecz Hanna, Huszár Marcell, Füleki Rebeka, Keszler Gábor 1. osztályos, Deákovits Richárd, Rozsics Zsombor 2. osztályos tanulók képviselték.

Tovább...

Az Oktatási Hivatal a 2012. évi Országos mérés eredményeiről fenntartói, intézményi és telephelyi, valamint tanulói szintű elemzéseket készített. A 2012. évi Országos kompetenciamérésre 2012. május 30-án került sor a 6., a 8. és a 10. évfolyamos tanulók részvételével. A felmérés során a tanulók szövegértési képességeit és matematikai eszköztudását vizsgálták. Iskolánk eredményei a következőképpen alakultak:

Tovább olvasom..

Mivel ebben az évben a tél nagyon makacs, ezért iskolánk diákönkormányzata megszervezte a temetését.

Időpontja: 2013. március 22. 15-16 óráig

15.00.:  Mindenki elkészítette a saját kiszebábúját, amit  a tűzre dobott.

Aki eljött, elhozta magával búját, baját, felírta egy kis darab papírra, mert megszabadulhatott tőle, a tűzbe dobva a téllel együtt elégettük a sötétséget, a betegséget minden bút és bajt.

Tovább....

 

Délelőtt az iskola tanulói rövid műsor kíséretében emlékeztek meg  iskolánk névadójáról. Szücs Viktória és Szabó Márk  koszorút helyezetek el a Petőfi-falnál.

A hagyományokhoz hűen idén is iskolánk rendezhette meg községünk március 15-i ünnepségét, melyet a tornacsarnokban tartottunk. 1848. március 15-ének 165. évfordulóját ünnepeltük az idén. Tovább...