A tanév helyi rendje:

A 2023/24. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2023/2024. tanév rendjéről tartalmazza. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2023. szeptember 1. (péntek) utolsó tanítási napja: 2024. június 21. péntek

A tanítási év első féléve 2024. január 19-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2024. január 26-án adjuk ki.

A tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).       
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).·        
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 08. (hétfő).

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

 • 2024. március 27. pályaorientációs-és egészségnap
 • 2024. április 12. versmondó verseny_igazgatói szünet
 • 2024. április 30. bakonyi túra
 • 2024. május 25. (szombat) Gyereknap (önkormányzattal közösen)_ezt egy igazgatói szünettel váltjuk ki indokolt esetben munkanapon)

Pályaorientációs nap programja

2024. március 27. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap

Tervezett előadóink: méhész, rendőr, katonaság, informatikus, stb.,,folyamatban a szervezés), valamint volt tanítványaink bemutatják jelenlegi középiskolájukat.

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

 • Témanap:Magyar Diáksport napja 2023. szeptember 29. (felelősök: Bohuniczkyné Pethő Melinda, Zabó Attila testnevelők és Németh László igazgató
 • KEOP pályázat keretében Tudatos vásárlás, hulladékgazdálkodás 2023. október 26.
 • Digitális Témahét (sporttal kapcsolatos informatikai alkalmazások az Aktív iskola programjával összefüggésben) 2024. április 08–12. között     felelősök: Németh László igazgató, osztályfőnökök és szaktanárok
 • Aktív iskola program: A Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) a 2023/2024. tanévben elindította Aktív Iskola programját (továbbiakban: Program), melyhez intézményünk csatlakozott.
 • Lázár Ervin program:

Intézményünk regisztrált a 2023-24. tanévben a Lázár Ervin programon való részvételre.

„Lázár Ervin program részeként - szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül - minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását.”

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

Szülő értekezletek:

 1. 2023. szeptember 18-19.  A tanév feladatai
 2. 2023. október 17. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)
 3. 2024. február 5-6. Félévi munka értékelése
 4. 2024. május 13-14. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése

Fogadóórák:

 1. 2023. november 13.
 2. 2024. április 15.

Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:

 • 2024. február 17. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

2023. október 6. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Ádám Borbála

2023. október 20. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 21.) Gönczör Mónika, Tóbiásné Novák Magdolna   6.o.

2023. október 13. Idősek napja, községi ünnep, Pótha Blanka és Ravasz Róbert 3. osztályok, énekkar (Sipos Tamásné), Harmónia Művészeti Iskola

2023. december 21. Karácsonyi műsor (4. osztály), Vargáné Szabó Györgyi,  Nagyné Balogh Alexa, énekkar, Harmónia Művészeti Iskola

2024. január 22. Magyar kultúra napja 7. osztály (felelős: Bohuniczkyné Pethő Melinda, Zabó Attila)

2024. február 23. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (8. osztály, Ádám Borbála)

2024. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.14.) 5.o. Liszkai Éva, Hugyeczné Sándor Anna)

2024. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 5.o. (kiállítás)

2024. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, 7-8. osztály Ádám Borbála, Zabó Attila, Bohuniczkyné Pethő Melinda)

Tanévnyitó és záró ünnepségek

 • Ünnepélyes tanévnyitó: 2023. augusztus 31. 17:00 óra
 • Tanévzáró, ballagás: 2024. június 22. 10 óra (felső tagozat), 17 óra (alsó tagozat)

Tanulmányi kirándulások

Iskolai szintű bakonyi túra 2024. április 30. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Ördög-rét)

Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-       alsó tagozat 2024. június 19.

-       felső tagozat 2024. június 18.

Erdei iskola, tábor

-       Zánka_Erzsébet-tábor (pályázat!): 8. osztály 2023. szeptember 20-22.

-       3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége, július eleje)

-       Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

-       Erzsébet-táborok

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 2023-24. tanévben a vizsgák időpontja 2024. június 6. (6.o.) és június 7.. (8.o.)

6. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematikából (írásbeli)

                                        1 választható tárgyból

8. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematika (írásbeli)                                      

                                        1 választható tantárgyból

Vizsgaanyag:

          6. évfolyam végén:         5-6. osztály anyaga

          8. évfolyam végén:         7-8. osztály anyaga

A vizsgákon az értékelés a tantervi alapkövetelmények alapján történik.

A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi osztályzatokból összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív illetve negatív irányban.

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

 1. Szigetközi népdaléneklési verseny 2023. december 01. (Németh László, Sipos Tamásné)
 2. Szigetköz Kupa 2023. december 15. (Németh László, Bohuniczkyné P. Melinda és Zabó Attila)
 3. Versmondó verseny 2024. április 12. (Németh László, Ádám Borbála, Nagyné Gönczör Mónika)

Diákönkormányzat programja

SZEPTEMBER

-az osztályok DÖK képviselőinek (2 fő minden osztályból), valamint a DÖK-vezető és helyettese megválasztása a 5–8. évfolyamokon, alakuló ülés;

-a diákok jogainak és kötelességének ismertetése, DÖK SZMSZ, házirend és digitális házirend vonatkozó részeinek ismertetése. Bemutatkozás, ismerkedés, közös célok, feladatok megfogalmazása;

- a hagyományos bakonyi kirándulás segítése;

- papírgyűjtés a DÖK szervezésében.

OKTÓBER

- papírgyűjtés előkészítése és lebonyolítása;

NOVEMBER

- Halloween party – a sulidiszkó előkészítése és lebonyolítása;

- Banyanap;

- Mikulás nap szervezése.

DECEMBER

- Mikulás délután alsósoknak (december 6.);

- Mikulás buli felsősöknek (december 8.).

- a diákönkormányzat féléves munkájának értékelése, a tapasztalatok összegzése;

- a következő félévre vonatkozó javaslatok megbeszélése;

- zsíros kenyér nap;

- farsangi előkészületek.

FEBRUÁR

- alsós farsangi buli szervezése, lebonyolítása (február 2.);

- felsős farsangi buli szervezése, lebonyolítása (február 9.).

MÁRCIUS

- Tavaszi papírgyűjtés előkészítése;

- a közösségi nevelés órákat segítő külsős előadások előkészítése, lebonyolítása.

- egészség- és pályaorientációs nap megszervezése.

ÁPRILIS

- tavaszi papírgyűjtés szervezése és lebonyolítása

MÁJUS

-madarak és fák napja

-Gyereknap (önkormányzattal közösen)

JÚNIUS - NYÁR

- éves munka értékelése, diákképviselők munkájának értékelése;

- a nyári tábor lebonyolítása.

Országos mérések, értékelés

 

1) A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

a) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;

b) 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;

c) 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.

(2) A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon  vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.

(8) A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mérések – kivéve a 9–11. évfolyam nyelvi méréseit – előzetes tanulóieredményeit 2024. június 14-ig küldi meg az iskoláknak.

(9) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

 (10) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-igfelmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzetttapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezérta pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.

(11) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.

(12) A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

12. § (1) 2024. január 8. és 2024. április 30. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal az általa kiválasztott nevelésioktatási intézményekben, az intézményi dokumentumokban megvizsgálja, hogy az intézmények a 2020. évi Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tartalmi szabályozókat a felmenő rendszerben bevezették-e.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2024. augusztus 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

Intézményünk részt vesz:

„Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című projektjének keretében kötött megállapodás(ok) alapján résztvevő intézmények: 2023. szeptember 25-től október 13-ig.

 

A programok megváltoztatásának a jogát fenntartjuk!

 

Németh László igazgató