A tanév helyi rendje:

A 2023/23. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 2022/2023. tanév rendjéről, valamint a "368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról" tartalmazza. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolvanhárom nap.
 

A tanítási év első tanítási napja: 2022. szeptember 1. csütörtök) utolsó tanítási napja: 2023. június15. (csütörtök). június 16. (péntek)

A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2023. január 27-én adjuk ki.

A tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 7. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április  05. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

2022. szeptember 23. október 18.bakonyi túra

2022. október 15. pályaorientációs-és egészségnap

2022. november 02. igazgatói szünet (helyette tanítás nélküli munkanap 2023. február 19. iskolanyitogató és 2023. május 27. szombat Gyereknap)

2023. június 15. június 16. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet). Nevelési értekezlet tanítási nap

Pályaorientációs nap programja

2022. október 15. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap

Fodrász, méhész, kutyakozmetikus, gépészmérnök, fotós, gépészmérnök, győrzámolyi Sörfőzde, rendőr, véranalitikus, valamint volt tanítványaink bemutatják jelenlegi középiskolájukat.

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

·           Témanap:Magyar Diáksport napja 2022. szeptember 30. (labdarúgás, tenisz, kendo, kerékpározás, amerikai foci, asztalitenisz, valamint 2022 méter futás (felső tagozat). felelősök: Bohuniczkyné Pethő Melinda, Zabó Attila testnevelők és Németh László igazgató

·           Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között        

felelősök: Németh László igazgató, osztályfőnökök és szaktanárok

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

 • Szülő értekezletek:
  1. 2022. szeptember 19-21.  A tanév feladatai
  2. 2022. október 24. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)
  3. 2023. február 6-7. Félévi munka értékelése
  4. 2023. április 17-18. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése
 • Fogadóórák:
  1. 2022. november 14.
  2. 2023. március 20.
 • Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:
  1. 2023. február 18. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató
  2. 2023. március hónapban tanítási órák megtekintése

A szülői értekezletek, fogadóórák, valamint a nyílt napok megtartása függ az aktuális járványhelyzettől.   

Országos mérések, értékelés

 

1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;

d) kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

(2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.

(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

1. 2022. október 6. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Hugyeczné Sándor Anna

2. 2022. október 23. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 21.) Bohuniczkyné Pethő Melinda és Zabó Attila    6.o.

3. 2022. október 14. Idősek napja, községi ünnep, Vargáné Szabó Györgyi, Nagyné Balogh Alexa 3. osztályok, énekkar (Sipos Tamásné), Harmónia Művészeti Iskola

4. 2022. december 16. december 18. Községi karácsonyi műsor_gyertyagyújtás (2-4. osztály), Hirkóné Havasréti Anett, Kababik-Horváth Krisztina, énekkar, Harmónia Művészeti Iskola

5. 2023. január 22. Magyar kultúra napja 7. osztály (felelős: Ádám Borbála)

6. 2023. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (8. osztály, Hugyeczné Sándor Anna)

7. 2023. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.14.) 5.o. Andorka Andrásné és Nagyné Gönczör Mónika

8. 2023. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 6.o. (kiállítás)

9. 2023. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, 7-8. osztály Ádám Borbála, Hugyeczné Sándor Anna

10.  Tanévnyitó és záró ünnepségek

Ünnepélyes tanévnyitó: 2022. augusztus 31. 17:30 óra

Tanévzáró, ballagás: 2023. június 17. 9:30 óra (felső tagozat), 17 óra (alsó tagozat)

Lázár Ervin program:

Intézményünk regisztrált a 2022-23. tanévben a Lázár Ervin programon való részvételre.

„Lázár Ervin program részeként - szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül - minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását.”

Amennyiben a járványügyi helyzet engedi intézményünk a Győri Tankerületi Központtal együttműködve a 2021-22. tanévben megszervezi az intézmény tanulói számára a programokon való részvételt.

 

Tanulmányi kirándulások

§  Iskolai szintű bakonyi túra 2022. szeptember 21. október 18. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Ördög-rét)

§  Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-       alsó tagozat 2023. június 8.

-       felső tagozat 2023. június 9.

§  Erdei iskola, tábor

-       Zánka_Erzsébet-tábor (pályázat!): 8. osztály 2022. szeptember 26-28.

-       3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége)

-       Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 2022-23. tanévben a vizsgák időpontja 2023. június 1.. (6.o.) és június 2.. (8.o.)

6. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematikából (írásbeli)

                                        1 választható tárgyból

8. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematika (írásbeli)

                                       

                                        1 választható tantárgyból

Vizsgaanyag:

          6. évfolyam végén:         5-6. osztály anyaga

          8. évfolyam végén:         7-8. osztály anyaga

A vizsgákon az értékelés a tantervi alapkövetelmények alapján történik.

A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi osztályzatokból összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív illetve negatív irányban.

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

Szigetközi népdaléneklési verseny 2022. november 18.  (Németh László, Sipos Tamásné)

Szigetköz Kupa 2022. december 20. (Németh László, Bohuniczkyné P. Melinda és Zabó Attila)

Versmondó verseny 2023. március 24. (Németh László, Ádám Borbála, Nagyné Gönczör Mónika)

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

 

Németh László igazgató