A tanév helyi rendje:

A 2021/22. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2021/22. tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/2021. (VI. 08.) EMMI rendelet tartalmazza. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2021. szeptember 1. (szerda) utolsó tanítási napja: 2022. június15. (szerda).

A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2022. január 28-án adjuk ki.

A tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 20. (hétfő), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). (december 21. igazgatói szünet)

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április  13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

2021. szeptember 23. bakonyi túra

2021. december 11. igazgatói szünet (helyette tanítás nélküli munkanap 2022. február 19. iskolanyitogató)

2021. december 21. igazgatói szünet (helyette tanítás nélküli munkanap 2022. május 28. gyereknap)

2022. március 26. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap

2022. június 9-10. osztálykirándulások

2022. június 15. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet). Nevelési értekezlet

Pályaorientációs nap programja

2022. március 26. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap

A tavalyi programot tervezzük megvalósítani, mert a pandémia miatt külsős előadók nem jöhettek be az intézmény területére)

Tervezett előadóink: Média szakember (Oxigén média és Cseszregi Balázs (Kossuth Rádió), katonaság, polgári védelem, méhészet, 

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

Témanap:Magyar Diáksport napja 2021. szeptember 24. (labdarúgás, tenisz, kendo, sárkányhajózás, kerékpározás, amerikai foci, ergométer, jóga, valamint 2021 méter futás (felső tagozat)).

PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét  2022. március  7–11. között

       felelősök: Németh László igazgató, osztályfőnökök és szaktanárok

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

 • Szülő értekezletek:
  1. 2021. szeptember 20-23.  A tanév feladatai
  2. 2021. október 18. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)
  3. 2022. február 7-8. Félévi munka értékelése
  4. 2022. április 11-12. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése
 • Fogadóórák:
  1. 2021. november 15.
  2. 2022. március 21.
 • Nyílt napok:
  1. 2021. november 9-10.
  2. 2022. április 26-27.
 • Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:
  1. 2022. február 19. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató
  2. 2022. március hónapban tanítási órák megtekintése

A szülői értekezletek, fogadóórák, valamint a nyílt napok megtartása függ az aktuális járványhelyzettől.   

Országos mérések, értékelés

 

1) A tanév során az alábbi három országos mérési program lebonyolítására kerül sor:

a) az Nkt. 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével;

b) a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a célnyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;

c) a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében az idegen nyelvi mérés, amely a hatodik évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a nyolcadik évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.

(2) A méréseken az egyes érintett tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló számára az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérést, a másik mérési napon a természettudományi mérést és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérést kell a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint lebonyolítani.

(3) A méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint,

a) a 6. évfolyamon 2022. május 18-31.,

b) a 8. évfolyamon 2022. május 4-17.,

c) a 10. évfolyamon 2022. április 20. - május 3.

közötti időszakban kell lebonyolítaniuk.

Az adott tanuló számára a két mérési nap sorrendje nem kötött, azt - a helyi sajátosságoknak megfelelően - az intézmény vezetője határozza meg.·  

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2021. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2021. november 5-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2021. december 10-ig kell elvégezniük.

Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára - a felnőttoktatásban tanulók kivételével - 2021. szeptember 20. és 2021. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített - és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett - digitális mérő- és támogatóeszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. (felelős: Németh László igazgató, Szabó László igazgató-helyettes, Andorka Andrásné of.)

A 2021/2022. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében megszervezik. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2022. június 15-ig feltöltik a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

1.      2021. október 6. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Andorka Andrásné

2.      2021. október 23. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 22.) Ádám Borbála   6.o.

3.      2021. október 22.. Idősek napja, községi ünnep, Hirkóné Havasréti Anett, Kababik-Horváth Krisztina, Harmónia Művészeti Iskola

4.      2021. december 17. Községi karácsonyi műsor (3-4. osztály), Némethné Csete Mónika és Vargáné Szabó Györgyi, Hirkóné Havasréti Anett, Kababik-Horváth Krisztina, énekkar

5.      2022. január 22. (21) Magyar kultúra napja 7. osztály (felelős: Hugyeczné Sándor Anna)

6.      2022. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (8. osztály, Andorka Andrásné)

7.      2022. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.11.) 5.o. Bohuniczkyné Pethő Melinda és Zabó Attila

8.      2022. április 16. (13.) Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 6.o. (kiállítás)

9.      2022. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, 7-8. osztály Andorka Andrásné, Hugyeczné Sándor Anna

10.  Tanévnyitó és záró ünnepségek

Ünnepélyes tanévnyitó: 2021. augusztus 31. 17:30 óra

Tanévzáró, ballagás: 2022. június 18. 10 óra  9:30 óra (felső tagozat), 17 óra (alsó tagozat)

Lázár Ervin program:

Intézményünk regisztrált a 2021-22. tanévben a Lázár Ervin programon való részvételre.

„Lázár Ervin program részeként - szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül - minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását.”

Amennyiben a járványügyi helyzet engedi intézményünk a Győri Tankerületi Központtal együttműködve a 2021-22. tanévben megszervezi az intézmény tanulói számára a programokon való részvételt.

 

Tanulmányi kirándulások

§  Iskolai szintű bakonyi túra 2021. szeptember 23. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Ördög-rét)

§  Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-       alsó tagozat 2022. június 9.

-       felső tagozat 2022. június 10.

§  Erdei iskola, tábor

-       3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége, július eleje)

-       Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 202-21. tanévben a vizsgák időpontja 2022. június 2.. (6.o.) és június 3.. (8.o.)

6. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematikából (írásbeli)

                                        1 választható tárgyból

8. évfolyam végén:         iskolai belső vizsga:   magyarból

                                        (írásbeli, szóbeli),

                                        matematika (írásbeli)

                                       

                                        1 választható tantárgyból

Vizsgaanyag:

          6. évfolyam végén:         5-6. osztály anyaga

          8. évfolyam végén:         7-8. osztály anyaga

A vizsgákon az értékelés a tantervi alapkövetelmények alapján történik.

A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi osztályzatokból összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív illetve negatív irányban.

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

Szigetközi népdaléneklési verseny 2021. november 12. (Németh László, Á. Tóth Tamás)

Szigetköz Kupa 2021. december 15. (Németh László, Bohuniczkyné P. Melinda és Zabó Attila)

Versmondó verseny 2022. március 18.. (Németh László, Ádám Borbála, Nagyné Gönczör Mónika)

A munkatervben megjelölt programok megvalósítása függ az aktuális járványhelyzettől. Intézményünk figyelembe veszi és alkalmazza az EMMI által kiadott Intézkedési terv ajánlásait és előírásait!

 

Németh László igazgató