A 2019/20. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2019/20. tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 11/2019. (VII. 03.) EMMI rendelet tartalmazza.   A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvan nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2019. szeptember 2. (hétfő) utolsó tanítási napja: 2020. június 15. hétfő).

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2020. január 31-én adjuk ki.

A tanítási szünetek

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 7. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda)

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra

 • 2019. szeptember 27. Európai Diáksportnap, valamint pályaorientációs nap (sportolói életútak bemutatása)
 • 2019. december 7. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet), Szigetközi Népdaléneklési Verseny
 • 2019. december 14. Egészségnap, valamint pályaorientációs nap (egészségügyi pálya bemutatása 1-6. osztály, környzetvédelmi szakember (7-8.o.))
 • 2020. április 8. igazgatói szünet (helyette munkanap 2020. május 30. Gyereknap)
 • 2020. június 15. tanítás nélküli munkanap (igazgatói szünet). Nevelési értekezlet

Országos mérések, értékelés

Országos kompetenciamérés

Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, az R. 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2019/2020. tanévben a Hivatal szervezi meg 2020. május 27. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain

A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2020. május 20-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

A 2019/2020. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2020. január 9. és 2020. április 24. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2020. május 29-ig töltik fel a NETFIT® rendszerbe.

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 2019-20.. tanévben a vizsgák időpontja 2019. május 22. (6.o.) és május 29. (8.o.)

A témahetek megszervezése

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet(a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek közül iskolánk a következőt szervezi meg:

„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6.

felelősök: Németh László igazgató, osztályfőnökök és szaktanárok

Pályaorientációs programok

 • GYMSKIK közreműködésével megvalósított programok
 • Részvétel a nyitott kapuk napjain (a középiskolák délutáni időpontra tervezik)
 • AUDI-Mobilis pályaorientációs roadshow (2019. október 22.)
 • Mi a pálya rendezvénysorozaton való részvétel (2019. november 06.)
 • Pályaválasztási kiállításon való részvétel (2019. október 25.)
 • Középiskolák bemutatkozásának biztosítása

Kapcsolattartás a szülőkkel

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

Szülő értekezletek:

1.      2019. szeptember 16-17.  A tanév feladatai

2.      2019. október 22. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)

3.      2020.. február 10-11. Félévi munka értékelése

4.      2020. április 27-28. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése

Fogadóórák:

1.      2019. november 18.

2.      2020. március 16.

Nyílt napok:

1.      2019. november 12. (1-2-4. osztályok), november 13. (3-5-6-7-8. osztályok)

2.      2020. április 21-22.

Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:

1.      2020. február 22. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató

2.      2020. március hónapban tanítási órák megtekintése

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

 • 2019. október 4. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 8.o.  Pulai Nikoletta
 • 2019. október 22. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés 6.o. Andorka Andrásné.
 • 2019. november hó. Idősek napja, községi ünnep, Mészáros Brigitta
 • 2019. december 20. Községi karácsonyi műsor, Némethné Csete Mónika, Vargáné Szabó Györgyi
 • 2020. január 22. Magyar kultúra napja (felelős: Pulai Nikoletta)
 • 2020. február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (8. osztály, Pulai Nikoletta)
 • 2020. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.14.) 5.o. Hugyeczné Sándor Anna
 • 2020. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 5.o. (kiállítás)
 • 2020. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés,Bohuniczkyné Pethő Melinda 7.o.

Tanévnyitó és záró ünnepségek

 • Ünnepélyes tanévnyitó: 2019. augusztus 30. 17 óra
 • Tanévzáró, ballagás: 2020. június 20. 9 óra

Tanulmányi kirándulások

 • Iskolai szintű bakonyi túra 2019. október 01. (alsó tagozat Vinye-Cuha völgy, felső tagozat Bakonynána_Római fürdő)
 • Tanulmányi kirándulás, osztályszintű

-        alsó tagozat 2020. június 4.

-        felső tagozat 2020. június 5.

 • Erdei iskola, tábor

-        3-4. osztály 3-3 nap erdei iskola, Ravazd (június vége, július eleje)

-        Balatoni tábor, felső tagozat (június vége, július eleje)

Határtalanul pályázat, 2020. május 6-8. felelős: Németh László ig., és Bohuniczkyné Pethő Melinda of. _Madách és Rákóczi nyomdokain a Szepességben

Tanulmányi versenyek:

Saját szervezésű hagyományos versenyeink:

 1. Szigetközi népdaléneklési verseny 2019. december 7. szombat (Németh László, Pulai Nikoletta)
 2. Szigetköz Kupa 2019. december 13. (Bohuniczkyné P. Melinda és Siska Károly, Németh László)
 3. Versmondó verseny 2020. március 20. (Németh László, Pulai Nikoletta)

Az aktuális eseménynaptár ide kattintva tölthető le.

Németh László igazgató