A Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Győrzámoly Község Önkormányzata a 2022-23. tanévben is meghirdeti hagyományos versmondó versenyét.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szeretnénk feléleszteni az iskolánk hagyományát,amit a covid járvány megszakított.

A mostani verseny lesz a 27. a sorban.

A választott versek mellett közös versmondásra hívjuk a résztvevőket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Ezért kérjük az alsósokat, kísérőiket, hogy tanulják meg Petőfi Sándor: Füstbe ment terv című versét, a felsősök és kísérőik pedig Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című versével készüljenek.

A versenyt 2023. március 24-én 14 órai kezdettel, kategóriánként külön termekben és külön zsűrivel bonyolítjuk le.

 Jelentkezni e-mailben lehet, melyben kérjük  pontosan adják meg iskolájuk és a versenyzők nevét, valamint az évfolyamát.

Jelentkezési határidő: 2023. március 14.

                                                          

A versenykiírás a következő:

                  

I. kategória: 1-2. osztály, 1 vers vagy rövid verses mese a magyar irodalomból

II. kategória: 3-4. osztály: 1 vers a magyar irodalomból

III. kategória: 5-6. osztály: 1 vers a magyar irodalomból

IV. kategória: 7-8. osztály: 1 vers a magyar irodalomból

 

Jelentkezési feltételek:

§  Azon intézményekből, ahol 1 évfolyamon belül egy osztály van, évfolyamonként 2 fő.

§  Azon intézményekből, ahol évfolyamonként több osztály van, osztályonként 1 fő és évfolyam szinten még 1 fő nevezhető.

 

Bizonyítsuk együtt, hogy a vers örök, Petőfi pedig köztünk él ma is! Ünnepeljünk együtt!

 

Szeretettel várunk minden versmondót az önkormányzat, az iskola tantestülete és tanulói nevében:

 

                                                                                                                                   

 

         Pulai Nikoletta                                                                   Németh László                    

         polgármester                                                                        igazgató

 

Győrzámoly, 2023. február 17.