Intézményünk 2020. augusztus 31-én 17 órakor tartja tanévnyitó ünnepségét az iskola udvarán.

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a 3-8. osztályos tanulókkal maximum egy fő kísérő jöjjön, de lehetőleg a nagyobb gyerekek egyedül érkezzenek.

Rossz idő esetén az ünnepélyt a tornacsarnokban fogjuk megtartani, ahova a tanulókon kívül csak a kiselsősök és az ünnepségen szereplő  tanulók szülei jöhetnek be.
Kérjük, hogy az ünnepség során a szülők ne csoportosuljanak, tartsák be az előírt 2 méteres távolságot.

Az első tanítási nap 2020. szeptember 1.

A szülők a gyermeküket a járványügyi helyzetre való tekintettel csak az iskolakapuig kísérhetik, az épületbe nem léphetnek be. (Természetesen ügyintézésre, alkalmankénti belépésre van lehetőség a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával, lehetőleg telefonon előre egyeztetett időpontban.)

Az első két óra osztályfőnöki óra lesz, ekkor fogják megkapni a tanulók a tankönyveket, továbbá  biztosítani fogjuk a reggeli ügyeletet, délután a napközit.

Továbbá nyomatékosan kérem a Kedves Szülőket és Tanulókat az alábbiak betartására (az osztályfőnököktől is folyamatosan tájékozatatást fognak kapni a tanulók):

  • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
  • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Minden tantermükben lehetőség van a kézmosásra.
  • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
  • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
  • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
    A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
  • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.


Minden tanulónak, pedagógusnak és  szülőnek egészséges környezetben békés, nyugodt és eredményes tanévet kívánok!

Németh László igazgató