A tanév helyi rendje:

A 2016/17. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2016/17. tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelettartalmazza. A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap.

A tanítási év első tanítási napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) utolsó tanítási napja: 2017. június

15. (csütörtök).

A tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart.

A félévi értesítőket egységesen 2017. január 27-én adjuk ki.

A tanítási szünetek

 • Az őszi szünet november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). (10 nap, hétvégékkel).
 • A téli szünet december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
 • A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 11. (kedd), mivel április 12. tanítás nélküli munkanap (a gyerekeknek igazgatói szünet), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

A tanítás napokon felül a következő tanítás nélküli munkanapokat használjuk fel meghatározott pedagógia célra:

 • 2016. október 15. szombat munkanap igazgatói szünet, mivel a diákönkormányzati napunk május 27. szombat lesz
 • 2017. április 12. tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet
 • 2017. május 27. szombat Gyereknap (Diákönkormányzati nap), felelős: Némethné Csete Mónika, DÖK-vezető

A témahetek megszervezése

10. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő közül intézményünk a következő projektben vesz részt:

·         fenntarthatóság-környezettudatosság témahete 2017. április 24. és 2017. április 28. között.
felelősök: Hugyeczné Sándor Anna biológia szakos tanár

Határtalanul pályázat, 2017. május 4-6. felelős: Németh László ig., és Andorka Andrásné of.

-        Előkészítő szakasz az utazást megelőző  30-15 nap (április 5-május 4. között)
Vállalt tevékenység:
Előkészítő óra (2 óra történelem és 1 óra földrajz), felelős: Pulai Nikoletta és Pércsy Gábor)
Fakultatív előkészítő tevékenység (Ki mit tud), felelős: Andorka Andrásné és Pulai Nikoletta)

-        Tanulmányi kirándulás 2017. május 4-6. (Felvidék), felelős: Németh László és Andorka Andrásné

-        Határtalanul! értékelő óra 2017. május 20-ig. Felelős: Németh László és Andorka Andrásné

-        Fakultatív bemutató előadás a 6. osztályosok részére 2017. május 20-ig. Felelős: Németh László, Andorka Andrásné és Hugyeczné Sándor Anna

Határtalanul! Témanap a pedagógia programmal összhangban, várhatóan 2017. május 25-én, de legkésőbb június 5-ig
Országos mérések, értékelés

Országos kompetenciamérés

A Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2016/2017. tanévben a Hivatal szervezi meg 2017. május 24. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető.

Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain

A (4) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai 2017. május 17-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.

Kapcsolattartás a szülőkkel

Törekszünk arra, hogy havonta legyen lehetősége a szülőknek, hogy a pedagógusokkal találkozhassanak:

 • Szülő értekezletek:
  1. 2016. szeptember 19-20.  A tanév feladatai
  2. 2016. október 24. Továbbtanulással, középfokú beiskolázással kapcsolatos szülői értekezlet (8. o.)
  3. 2017. január 30-31. Félévi munka értékelése
  4. 2017. április 24-25. Aktuális feladatok, tanulmányi munka értékelése
 • Fogadóórák:
  1. 2016. november 14.
  2. 2017. március 20.
 • Nyílt napok:
  1. 2016. október 25-26.
  2. 2017. április 5-6.
 • Iskolanyitogató leendő elsősök szüleinek:
  1. 2017. február 11. (szombat) felelős: alsós mk., igazgató
  2. 2017. március hónapban tanítási órák megtekintése

Iskolai, községi ünnepélyek, megemlékezések

1.      2016. augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély

2.      2016. október 6. iskola megemlékezés Aradi vértanúk, 7.o.  Andorka Andrásné.

3.      2016. október 23. 56’ forradalom, iskolai megemlékezés (okt. 21.) Pulai Nikoletta 7.o.

4.      2016. december 2. Idősek napja, községi ünnep, Keszeiné Kovács Gyöngyi és Tóthné Major Éva

5.      2016. december 21. Községi karácsonyi műsor Magyarné Varga Gabriella és Pusztainé Varga Andrea

6.      2017. március 15. Nemzeti ünnep, községi megemlékezés, (márc.14.) 5.o. Pulai Nikoletta

7.      2017. április 16. Holocaust emléknapja, megemlékezés (ápr. 19.) Hugyeczné Sándor Anna 6.o. (kiállítás)

8.      2017. június 4. Összetartozás napja, iskolai megemlékezés, Hugyeczné Sándor Anna 6.o.

9.      2017. június 18. 15 óra Tanévzáró ünnepély, ballagás

 

Belső vizsga

A 2013-14. tanévtől iskolánk belső vizsgát szervez, a 2016-17. tanévben a vizsgák időpontja 2017. június 1. (6.o.) és június 2. (8.o.)

 

Az aktuális eseménynaptár ide kattintva letölthető.

Németh László igazgató