Győr-Moson-Sopron Megye valamennyi járási hivatala a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló hatályos EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2017. évben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

  • 2017. április 20. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
  • 2017. április 21. (péntek)        8.00-19.00 óra között

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felhívása

Megyei iskolák körzethatárai

Iskolánk beiskolázási körzete: GYŐRZÁMOLY település közigazgatási területe

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami

-óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),

-nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

-sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye lehet;

  • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában);
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

-  regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

-  tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BAH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes);

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának (9023 Győr, Buda u. 5.) köteles bejelenteni (Nkt. 91. §).

Németh László

intézményvezető